Legal Information


OVVA, s.r.o.

IČO: 47981016
DIČ: 2024170863
Staré Grunty 205/18, 841 04 Bratislava – Karlova Ves,
zápis v OR: OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 101559/B

Tel: +421 940 255 579,
E-mail: info@ovva.sk,
Web: www.ovva.eu,

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
č.ú. 2944462287/1100,
IBAN: SK9111000000002944462287,
SWIFT: TATRSKBX

01.09.2017